Будь-який науковець, що має предметом вивчення рослини, неодноразово стикається з необхідністю вимірювання площі її листкового апарату. Найбільших зусиль потребує визначення площі складних листків, адже за загальноприйнятими науковими методами (контурний метод, метод зважування, висічок) похибка є найсуттєвішою.

Для зменшення значення даної похибки необхідно збільшувати число повторень вимірів, що, в свою чергу, потребує значних часових витрат науковця. Визначення площі листкового апарату рослин необхідне для роботи агрономів, селекціонерів, вчених-фізіологів, біологів, екологів.
Зокрема, знання площі листкового апарату потрібне в агрономії  для визначення:

  • Фотосинтетичного потенціалу посівів (ФПП)
  • Величини транспірації рослин (для встановлення поливних норм)
  • Вмісту фотосинтетичних пігментів в клітинах листків
  • Обсягів ураження листків рослин хворобами та шкідниками, розрахунок економічного порогу шкодо чинності (ЕПШ)
  • Продуктивності вегетативної маси рослин

В селекційній роботі для визначення впливу сортових особливостей на:

  • Формування листкового апарату
  • Стійкість до ураження хворобами та шкідниками

В екології для визначення:

  • Впливу умов навколишнього середовища на формування рослинами листкового апарату
  • Стану популяцій комах та мікроорганізмів, що уражують рослини

Як провести такі вимірювання – це окреме питання.
Ми написали про 4 найпоширеніші методи вимірювання площі листка рослини.

листя акації, площа листка акації, вимірювання площі листка

Приклад вимірювання площі листьової поверхні для 10 листків білої акації (Robinia pseudoacacia)